kilde: dagbladet INFORMATION

Bæredygtighed i virksomheder opnås ved at inddrage personalet i løsningsstrategier. Men hvordan gør man?
Det kan læres med online-undervisning af specialister – se “csr-i-praksis.dk”.
Her indledningen til en artikel til temaet i Information: “Øget samarbejde mellem ledelse og medarbejdere skal være med til at understøtte virksomhedernes grønne omstilling. Det er et af elementerne i det overenskomstforlig for industriområdet, som Dansk Industri (DI) og forhandlingsfællesskabet CO-industri blev enige om søndag.
»Vi tror på, at hvis man skal rykke, så skal man have alle gode ideer med. Det her handler om at få vores tillidsrepræsentanter med til bordet,« siger Mads Andersen, der er formand for 3F Industri og næstformand i CO-industri.”