Hvordan EU ønsker at nå sine klimamål og omstrukturere økonomien for at gøre det

Med lovpakken “Fit for 55” ønsker EU at blive klimaneutral i 2050. EU-parlamentet og medlemslandene er blevet enige om kompromiser på de vigtigste punkter. Europaparlamentet har nu endelig forseglet enden af ​​forbrændingsmotoren i personbiler.

EU har juridisk forpligtet sig til at blive CO2-neutral i 2050 og at reducere sine nettodrivhusgasemissioner (*) med mindst 55 procent inden 2030 (sammenlignet med 1990). Ifølge de seneste data fra statistikmyndigheden Eurostat fra 2020 har EU reduceret sit CO2-udslip med 33 procent i forhold til 1990 – selvom konsekvenserne af corona-pandemien også afspejlede sig i det år. For at den grønne omstilling kan finde sted, skal den europæiske lovgivning tilpasses. Forslag hertil kan findes i “Fit for 55” – den største lovpakke til klimabeskyttelse, der nogensinde er blevet sammensat på verdensplan.
Pakken, som Europa-Kommissionen præsenterede i 2021, indeholder konkrete forslag til, hvordan den europæiske økonomi kan gøres klimavenlig, og hvad de enkelte sektorer af økonomien bør gøre ved det. For at de foreslåede love kan træde i kraft, skal EU-parlamentet og medlemslandene godkende dem. Efter at MEP’erne gav grønt lys til et kompromis, der blev forhandlet i miljøudvalget den 22. juni, blev de også i midten af ​​december enige om detaljer som afslutningen af ​​forbrændingsmotoren i biler, CO2-grænsejusteringen og emissionshandel. Den 14. februar godkendte Folketinget endelig afslutningen af ​​forbrændingsmotorer til personbiler.
De vigtigste forslag til “Fit for 55”:

Handel med emissionsrettigheder
CO2-grænsejustering
ende af forbrændingsmotoren
Vedvarende energi og energieffektivitet
petroleumsafgift

kilde:

https://www.deutschlandfunk.de/eu-gesetzespaket-fit-for-55-wie-die-eu-ihre-klimaziele-100.html