01:”Forudsætninger for kundekommunikation: virksomhedens holdninger”

Af Ingrid Wawra, cand.psych.

I dag har vi sådan set alt hvad der skal til for at handle effektivt overfor klimakrisen. Men vi gør det ikke.
Hvorfor?

Dette er 1. del af en artikel hvor jeg fokusere på strategier som enhver virksomhed kan følge til at etablere et tillidsfuldt partnerskab med deres kunder – også selvom kunden kan være bekymret, kronisk stresset eller angst som følge af psykiske barrierer overfor klimaforandringer.

Jeg vil gerne bidrage med en psykologfaglig vinkel på, hvordan man i denne situation plejer sine kundekontakter – og dermed ens bundlinje – på trods af eventuelle forhindringer, der udspringer af tidens usikkerhed.

1) Forudsætninger for kundekommunikation: virksomhedens holdninger

  • Hvad gør de store?

På Unilevers hjemmeside er budskabet klar: ”Vi vil at vores virksomhed vokser, men vi erkender at vækst på bekostning af folk, eller miljøet er både uacceptabel og kommercielt uholdbart. Bæredygtig vækst er den eneste acceptable model for vores virksomhed.”  (min oversættelse)

Mange globale, succesfulde virksomheder har fokus på at leve op til De Forenede Nationers/ United Nations bæredygtige udviklingsmål, som bliver kaldt SDG’er – (Sustainable Development Goals). Det gør de såvel angående produktudvikling, virksomhedens udvikling og kommunikation med kunderne. Dette ikke blot på grund af et godt hjerte, men fordi det er den eneste måde, at virksomheder i fremtiden, kan have en positiv bundlinje. Den eneste chance virksomheder har til at overleve i fremtiden er at have klare holdninger angående at ville være en del af løsningen og ikke en del af problemet.

Det vil sige, at ”man SKAL være en del af løsningen hvis man vil have en fremtiden. Er man ikke det, så er der i løbet af årtier ikke meget fremtid at overleve i” – citat fra Connie Hedegaard og Mogens Lykketoft indslag på Økologisk Råds 25-års jubilæumskonference den 23.nov.16.

  • At opbygge tillid og skabe tryghed – ægte tryghed.

Det er kernen i succesfuld kundekommunikation: At være en del af løsningen og ikke en del af problemet. Det er dette budskab, der skal formidles til kunderne i en nutid med usikker fremtid.

Det er at tage lederskab: virksomhedens produktion eller service bliver i den grønne omstilling til en del af løsningerne på klimaudfordringen.

Men husk: da der for kunden står mere på spil end blot et valg af varer, eller service, tolereres der INGEN svigt – greenwashing duer ikke. Bliver en virksomhed fanget i ikke at være oprigtig, så gives der ingen pardon og kundens bekymring for fremtiden bidrager til at firmanavnet bliver brændt ind i hukommelsen som noget, der skal undgås.

Det er mest de store virksomheder, der her i 2016 har en klar holdning og omsætter dem i alle virksomhedens led.

Men små virksomheder kan sagtens være med. Det drejer sig i stor udstrækning om at skifte vaner og tankegang. Der skal tænkes ud af boksen undervejs, men til at starte med er der en række gode værktøjer, der kan bruges. For eksempel kan virksomheden tage de enkelte SDG’er (17 Bæredygtige Udviklingsmål) som deres målsætning og starte der.

De følgende strategier for kundekommunikation fungerer for alle virksomheder med kundekontakt, men især små og mellemstore virksomheder har fordele ved at anvende disse strategier.

Fortsættelse følger ….