”Strategier, der duer – helt konkret”

Af Ingrid Wawra, cand.psych.

I dag har vi sådan set alt hvad der skal til for at handle effektivt overfor klimakrisen. Men vi gør det ikke.
Hvorfor?

Dette er 2. del af en artikel hvor jeg fokusere på strategier som enhver virksomhed kan følge til at etablere et tillidsfuldt partnerskab med deres kunder – også selvom kunden kan være bekymret, kronisk stresset eller angst som følge af psykiske barrierer overfor klimaforandringer.

Jeg vil gerne bidrage med en psykologfaglig vinkel på, hvordan man i denne situation plejer sine kundekontakter – og dermed ens bundlinje – på trods af eventuelle forhindringer, der udspringer af tidens usikkerhed.

2) Strategier, der duer – helt konkret

2.1) Skab ægte tillid ved at være del af løsningen – start med jer selv

Når man vil vise at virksomheden er en del af løsningen er det en god ide at starte i virksomheden selv og dermed spare energi og andre ressourcer. Samtidig har det den positive effekt, at medarbejderne bliver inddraget, hvilket er en effektiv katalysator også senere i processen, når der skal samles de bedste ideer til innovation og når der skal dannes netværk.

En fælles indsats allerede her, hvor der opmuntres til at dele gode ideer for at spare på ressourcer og finde frem til energivenlige muligheder bygger en god base, styrker samarbejdet og samler personalet. Det er afhængigt af virksomheden om der startes ved optimering af energiforbrug, anskaffelse af elbiler, vandbesparende omorganisering eller andet.

Hvert et skridt i den klimavenlige retning kan der med fordel fortælles om til kunderne, for at tydeliggør indsatsen for klimaløsninger – det skaber ægte tillid. Fortæl kunderne, at ledelsen i virksomheden har taget en beslutning og hvad det betyder. Lav hyppige opdateringer. Det er godt for virksomheden, for samarbejdet, og godt for kundekontakten.

Gør hvad I kan og skilt med det!

Grunden til at denne strategi duer er:

Når kunderne er bekymrede og urolige for fremtiden med klimaproblemer, så er den bedste ”modgift” at vise, at man forstår den bekymring – man har været der selv og er kommet videre. Virksomhedens viser med sin professionalisme at man handler med de muligheder, der ligger i dens virkefelt.

Se et eksempel her:

Teksten starter – frit oversæt – sådan:

”Jeg føler mig ikke tilpas, når jeg klæder mig i vores økosystems lidelse …. ”.

Teksten ved siden af forklarer hvorfor: ”Næsten 3000 liter vand bliver brugt til fremstillingen af én enkelt T-shirt.”

  • Han viser indfølelse med den første formulering, hvor han benævner økosystemet som lidende, nærmest som et levende væsen.
  • Han viser klimarelevant viden med sideteksten der gør opmærksom på det store vandforbrug i bomuldsproduktionen og dermed har han også argumenteret for et alternativ råmateriale.
  • Han viser professionalisme ved at nævne mere viden (anvendelse af pesticider).

Andet eksempel:

Det påfaldende her er, at det IKKE er en reklame for elbiler, eller klima, men for et af firmaets produkter = rollup plakater.

Her ses indføling, viden om klimaudfordringer og erfaringer med at handle på dem. Der vises lederskab med et enkelt, budskab:

Fortsættelse følger ….