Nyheder om bæredygtighed — ScienceDaily

For 15 år siden besluttede Den Afrikanske Union et ambitiøst program: Forringede økosystemer i dele af Sahel skal successivt genoprettes for at sikre mad til de mennesker, der bor der, og for at beskytte jorden mod yderligere nedbrydning. Samtidig er Den Afrikanske Store Grønne Mur et vigtigt bidrag til at bekæmpe klimaforandringerne. En undersøgelse viser nu, at det også giver økonomisk mening – dog ikke alle steder i Sahel.

Besøg hjemmesiden