Oversæt af csr-i-praksis.dk  (Din vej til mere bæredygtighed i virksomheden).

Opdaterede skovcertificeringsstandarder giver løsninger på nogle af verdens mest presserende bæredygtighedsudfordringer. Bæredygtig skovforvaltning og indkøb af træprodukter fra bæredygtigt forvaltede kilder er vigtige værktøjer, der hjælper med at undgå skovrydning. Når den understøttes af de rigtige politiske rammer, fungerer bæredygtig skovforvaltning som en modig, men gennemprøvet tilgang til at tackle flere globale udfordringer ved at gøre godt i stedet for blot at undgå skade.

SFI er den største skovcertificeringsstandard i verden, og dens krav understøttes af tredjepartsverifikationsaudits. SFI-certificering sikrer sunde skove, der afbøder klimaændringer, reducerer virkningerne af katastrofale brande, beskytter og vedligeholder biodiversiteten og verificerer, at fiber er fremskaffet lovligt og bæredygtigt.
Standarder bygget gennem samarbejde

SFI reviderer og opdaterer regelmæssigt SFI-standarderne for at inkorporere den seneste videnskabelige information, reagere på nye problemer og sikre løbende forbedringer. Denne åbne og gennemsigtige proces inkluderer at engagere tusinder fra bevaringssamfundet, oprindelige samfund, skovproduktsektoren, mærkeejere, private skovgrundejere, offentlige skovforvaltere, offentlige myndigheder, handelsforeninger, grundejerforeninger, den akademiske verden og offentligheden.
Proaktiv håndtering af klimaændringer

Det nye SFI Climate Smart Forestry Objective er et højdepunkt i de nye standarder. Det understøtter en forpligtelse til at sikre, at SFI-standarder adresserer kritiske globale bæredygtighedsspørgsmål. Skove og skovprodukter spiller en central rolle i kulstofkredsløbet og kan med ordentlig forvaltning være en af ​​de mest effektive naturbaserede løsninger på klimakrisen. SFI-certificerede organisationer er forpligtet til at sikre, at skovforvaltningsaktiviteter adresserer klimatilpasning og inkorporerer afbødningsforanstaltninger.

SFI mobiliserer skove til afbødning af klimaændringer ved at udnytte omfanget af SFI-certificerede skove, som spænder over 370 millioner acres, og sikre, at deres forvaltning bidrager positivt til kulstoffangst, klimaresiliens og langsigtet kulstofbinding. Gennem videnskabsbaseret ledelse og tredjepartsvaliderede krav kan vi sikre sunde skove til vores fælles fremtid.
Håndtering af klimaændringer og reduktion af virkningerne af naturbrande

Bæredygtig skovforvaltning er også et vigtigt afbødningsværktøj i kampen mod katastrofale skovbrande. SFI Forest Management Standard har et nyt brandmodstandsdygtighed og bevidsthedsmål, der kræver, at SFI-certificerede organisationer begrænser modtageligheden over for uønskede påvirkninger af naturbrande, fremmer sunde og modstandsdygtige skovforhold gennem forvaltningsteknikker, understøtter genopretning af skove efter naturbrandskader og engagerer sig i bestræbelser på at øge bevidstheden om fordelene ved brandhåndtering og minimering af uønskede påvirkninger af naturbrande.
Nye værktøjer til at måle kulstof og vand

I december lancerede SFI og National Council for Air and Stream Improvement (NCASI) SFI-NCASI Carbon and Water Tools. Disse videnskabsbaserede værktøjer vil øge forståelsen af, hvordan SFI-certificerede skove kan bruges som naturbaserede løsninger for at hjælpe med at afbøde klimaændringer og sikre vandbevarelse.

Skove er en stærk ressource til at afbøde klimaændringer – men vi kan ikke tage dem for givet.

Skove og skovprodukter optager næsten 15 procent af vores globale CO2-udledning hvert år. Men for at udnytte og maksimere denne naturbaserede løsning på klimaændringer, er vi nødt til at anerkende og støtte rollen som bæredygtigt forvaltede skove. Ved at bruge certificerede produkter, der udnytter skove og skovforvaltning i kampen mod klimaændringer, kan vi dele en bæredygtig fremtid.

Denne artikel er sponsoreret af Sustainable Forestry Initiative (SFI) . Vi fandt den  her