Regeringen er netop kommet med en detaljeret handlingsplan for, hvordan vi nationalt når verdensmålene i 2030. Selvom en 76 siders rapport kan forekomme lidt lang, så er det faktisk muligt blot at dykke ned i en kort introduktion til planer for hvert enkelt verdensmål, hvor man har inddelt informationer i en vurdering af hvert delmål og nuværende status. Derudover er der en beskrivelse af, hvor Danmark er med hensyn til global indsats og udvalgte tiltag nationalt.

2030 dagsordenen var oprindeligt at fokusere på 5 hovedområder, som efterfølgende bl.a. har udmøntet sig i verdensmålene. De 5 områder er: Mennesker, Miljø/Klima, Vækst/Velstand, Partnerskaber og Fred og Tryghed. Disse områder har i handlingsplanen hver fået sin egen tabel med angivelse af målsætning og indikator.

Er du nysgerrig, så kan du læse eller skimme rapporten her: Handlingsplan for FN´s verdensmål